• Ons onderwijs!

  • Klik hier en lees meer

Verlof

Ziekte
Wanneer uw kind ziek is kunt u via Parro uw kind afmelden. Ook kunt u een briefje meegeven aan een ander kind uit uw gezin. Telefonische ziekmeldingen graag tussen 08.00-08.30 uur. Bezoek aan tandarts of orthodontist graag buiten schooltijd plannen.

(Familie)verplichtingen
Voor belangrijke familieverplichtingen zoals een huwelijk, jubileum of begrafenis kan uw kind altijd vrij krijgen. Ook bij een verhuizing is het mogelijk dat er verlof aangevraagd wordt. U kunt uw verzoek tot verlof indienen door een mail te sturen naar dw@dewittenbergschool.nl. Aanvragen graag tijdig indienen, zodat er op tijd gereageerd kan worden.

Voor het aanvragen van extra verlof of vakantie buiten de schoolvakantie gelden aparte richtlijnen. Deze regels zijn opgenomen in de Schoolgids.

Basisschool
De Wittenberg

Hovenierslaan 17

3925 BW Scherpenzeel

telefoon: (033) 277 84 26

email: dw@dewittenbergschool.nl