• Ons onderwijs!

 • Klik hier en lees meer

Opleidingsschool

Op goede basis samen groeien betekent ook open staan voor aanstaande collega’s. Onze school besteedt in haar jaarontwikkeling veel tijd aan de begeleiding van studenten. Onderstaand kunt u lezen op welke manier we dit vormgeven en welke certificaten we hiervoor hebben ontvangen.

 

ERKENDE OPLEIDINGSSCHOOL
De Wittenberg is een erkende opleidingsschool voor studenten van Driestar Educatief. Dit betekent dat opleiding en praktijk dicht bij elkaar staan. Binnen de school zijn opgeleide begeleiders (mentoren en VELON-gecertificeerde schoolopleiders) aanwezig die studenten en (aanstaande) leerkrachten begeleiden in de praktijk. We zijn een opleidingsschool voor alle studenten; we zijn gespecialiseerd in het begeleiden van SAM-studenten. Als opleidingsschool blijven we ontwikkelen om goed op te leiden; hoe we dit vorm proberen te geven staat in ons ontwikkelplan.

Het gegeven dat we een opleidingsschool zijn, is goed voor aanstaande leerkrachten, kinderen en de school. Waarom?

Aanstaande leerkrachten:

 • zijn welkom om praktijkervaring op te doen;
 • krijgen de mogelijkheid om in verschillende groepen hun kennis in praktijk te brengen;
 • bouwen een band op met de mentor en de kinderen;
 • worden begeleid door gecertificeerde begeleiders, die tijd en ruimte maken voor hun ontwikkeling;
 • worden gezien als collega’s;
 • worden opgenomen in een open, eerlijk, enthousiast en betrokken team.

 De kinderen:

 • vinden het fijn dat de stagemeester of –juf een langere periode iedere week in de klas is;
 • bouwen een band op met de stagemeester of –juf;
 • ‘voelen’ dat er ‘meer handen in de klas’ zijn;
 • ervaren dat de stagemeester of –juf dichter bij de praktijk staat;
 • merken dat de stagemeester of –juf het geleerde op de Pabo in hun klas toe kan passen.

 Onze school:

 • kent een ontwikkelingsgerichte cultuur, waarbij het leren van en met elkaar centraal staat;
 • heeft een goede aansluiting tussen opleiding en praktijk;
 • biedt eigen gecertificeerde begeleiders voor studenten en (startende) leerkrachten;
 • besteedt veel aandacht aan opleiding en begeleiding;
 • realiseert het ontwikkelplan door oefening en ontwikkeling in de dagelijkse praktijk;
 • neemt (aanstaande) leerkrachten en collega’s op in het team;
 • heeft het basisarrangement van de inspectie en minimaal drie opgeleide mentoren.

 

 

ERKENDE PRAKTIJKBEGELEIDING
Op De Wittenberg bieden we onderwijsassistenten en gymdocenten in opleiding de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. We zijn door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als opleidingsschool waar een goede kwaliteit wordt geboden. Met de scholen waarvan de studenten afkomstig zijn, maken we afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen of een mbo-certificaat om op goede basis verder te ontwikkelen.

 

 

 

 

Basisschool
De Wittenberg

Hovenierslaan 17

3925 BW Scherpenzeel

telefoon: (033) 277 84 26

email: dw@dewittenbergschool.nl