• Ons onderwijs!

  • Klik hier en lees meer

Onderwijsinspectie

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin:

-Krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit
-Voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde?

De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.
Voor meer informatie en inspectierapporten kunt u terecht op www.onderwijsinspectie.nl

Onze school voldoet aan de eisen van de inspectie.

Basisschool
De Wittenberg

Hovenierslaan 17

3925 BW Scherpenzeel

telefoon: (033) 277 84 26

email: dw@dewittenbergschool.nl