• Ons onderwijs!

  • Klik hier en lees meer

Nieuws

16 maart 2020

In de achterliggende periode zijn er grote ontwikkelingen geweest op wereldniveau. Ook de scholen in Nederland zijn hierdoor geraakt. Tot DV 6 april geven we in onze school geen les meer maar krijgen alle kinderen onderwijs op afstand. Het raakt ons allen diep! Vanmorgen hebben we met het team stilgestaan bij de vraag wat het ons te zeggen heeft. Brengt het ons tot berouw en inkeer?
Vandaag hebben alle ouders per mail een brief gehad van de school en is ook via de afzonderlijke groepen een mail gestuurd. Hebt u deze mail voor vanmiddag 16.00 uur niet ontvangen, wilt u dan een bericht sturen naar dw@dewittenbergschool.nl?

We hopen dat de scholen snel weer open kunnen zodat we het werk kunnen doen waar we toe geroepen zijn. Het is onze wens dat deze tijd ons brengen mag aan Gods voeten!

21 februari 2020

Het is alweer de laatste schooldag voor de voorjaarsvakantie. In de achterliggende periode hebben we iedere dag weer veel gehad. Alle klassen kregen les, de school was alle dagen open en de Bijbel mocht open gaan. Ook trouwde juf Van den Brink die vanaf hun juf Van Grootheest heet.

Ondanks diverse advertenties is er weinig reactie gekomen en hebben we voor het komende schooljaar nog steeds vacatures. We hopen dat u deze nood ook voelt en met ons helpt zoeken naar nieuwe collega’s. Ook uw gebed is hierbij onmisbaar.

We wensen iedereen een goede Voorjaarsvakantie toe en hopen de leerlingen maandag 2 maart weer te ontmoeten op school!

Basisschool
De Wittenberg

Hovenierslaan 17

3925 BW Scherpenzeel

telefoon: (033) 277 84 26

email: dw@dewittenbergschool.nl