• Ons onderwijs!

  • Klik hier en lees meer

Nieuws

24-07-2019- Nieuwe directeur
Wij zijn dankbaar u te kunnen informeren dat we met ingang van D.V. 1 september a.s. de heer F.M. van Grol hebben kunnen en mogen benoemen als directeur-bestuurder van De Wittenberg.

Het stemt tot verwondering dat we op zo’n korte termijn een directeur-bestuurder hebben kunnen benoemen, die voldoet aan het profiel zoals dat is opgesteld. De heer Van Grol heeft ervaring in het primair onderwijs als directeur en heeft daarnaast jaren gewerkt op het zendingsveld in Bolivia.

We zien uit naar een goede samenwerking.


19-07-2019
Het schooljaar 2018-2019 is alweer ten einde. We willen iedereen bedanken voor de inzet, samenwerking en het vertrouwen. Ook vanaf deze plaats wensen we de leerlingen en ouders een goede vakantie toe.
Maandag 2 september DV hopen we elkaar weer te ontmoeten tijdens de jaaropening, om 10.30 uur, in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel, Renes 121. Aansluitend start de schooldag om 12.00 uur en zullen alle kinderen overblijven.

24-06-2019- hitte

Vanmorgen zijn de onderstaande maatregelen tegen de hitte aan alle ouders gemaild. Tot de zomervakantie houden we de weersverwachtingen in de gaten en zullen we maatregelen nemen waar nodig!

  • Wilt u uw kind(eren) een flesje water/drinken mee naar school geven?
  • Alle lokalen bevatten een airco-systeem. De leerkrachten is gevraagd hier optimaal gebruik van te maken, rekening houdend met de luchtkwaliteit in de lokalen.
  • De schooltijden van deze week zijn gedeeltelijk gewijzigd.
    Dinsdag en donderdag blijven alle kinderen over en eindigt de schooldag om 13.30 uur! Wilt u deze dagen uw kind(eren) een lunchpakketje meegeven? De schooldag start wel gewoon om 08.30.


22-06-2019: Hitteplan

Aanstaande week zijn de weersverwachtingen dat de temperatuur zal oplopen. Op dit moment denken we met elkaar na over mogelijk te nemen maatregelen. Maandag, in de loop van de morgen, zult u per mail en via de website geïnformeerd worden over de maatregelen. Het is voor de kinderen overigens raadzaam volgende week een flesje water/drinken mee naar school te nemen!

27-05-2019: afscheid meester Bronkhorst
Na een periode van 14 jaar heeft meester Bronkhorst aangegeven binnenkort afscheid van ons te nemen. We wensen hem in zijn nieuwe baan alle goeds toe. Voor onze school breekt een spannende tijd aan waarbij we u proberen zoveel als mogelijk te informeren via de normale kanalen (maandkrant en mail).


01-04-2019
Juf Natzijl en haar man hebben een zoon gekregen: Mark. We feliciteren de hen, samen met de andere kinderen en wensen ze al het nodige toe in de opvoeding.

21-02-2019: Fijne vakantie!
De eerste schoolperiode van het jaar 2019 zit er al weer op. In de achterliggende periode is er iedere dag lesgegeven, al was het door ziekte soms puzzelen om voor iedere klas een leerkracht te krijgen. Ook zijn de CITO-toetsen gemaakt en is er veel geleerd.
We wensen iedereen een goede vakantie toe en hopen elkaar op maandag 4 maart weer te ontmoeten!

01-02-2019: Aanmelding nieuwe leerlingen

Tot D.V. 9 maart a.s. kunnen leerlingen worden aangemeld op één van onze basisscholen voor het leerjaar 2019-2020.

 Het betreft hier de kinderen die voor 1 januari 2021 4 jaar hopen te worden.
Ook oudere leerlingen, die voor het eerst één van de basisscholen hopen te bezoeken, kunnen worden aangemeld.

Voor een aanmeldingsformulier of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de betreffende basisschool.

Voor ‘De Wittenberg’           033 2778426        dw@dewittenbergschool.nl

Voor ‘De Wartburg’             033 2866103        dewartburg@dewartburg.nl 

13-12-2018: jaarafronding en kerstherdenking
De laatste schoolweek van het jaar 2018 gaat bijna beginnen. In deze laatste schoolweek vindt ook de kerstherdenking plaats. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd! De bijeenkomst is woensdagavond 19 december, om 19.00 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel.

30-10-2018: rooster schoolfotograaf
Hier kunt u het rooster van de schoolfotograaf vinden. Wanneer uw kind niet in de gelegenheid is om de hele dag op school aanwezig te zijn is het wellicht wel mogelijk deze tijden voor de foto op school te zijn.

15-10-2018
De eerste periode na de zomervakantie zit er al weer bijna op. Deze week hopen we stil te staan bij kinderboeken tijdens de Kinderboekendagen die gaan over ‘vriendschap’. Maandag 22 oktober tot vrijdag 26 oktober is de school gesloten vanwege de herfstvakantie. We wensen bij deze iedereen alvast een fijne vakantie en hopen de leerlingen maandag 29 oktober weer te ontmoeten.

 

Basisschool
De Wittenberg

Hovenierslaan 17

3925 BW Scherpenzeel

telefoon: (033) 277 84 26

email: dw@dewittenbergschool.nl