• Ons onderwijs!

  • Klik hier en lees meer

Medezeggenschapsraad

De Wittenberg heeft een eigen Medezeggenschapsraad. Deze MR wordt gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. De school betrekt de raad bij uiteenlopende vraagstukken en beslissingen. Het wettelijke instemmingsrecht dat de MR voor diverse onderwerpen heeft, is omgezet in een adviesrecht. In de schoolgids vindt u meer informatie over het functioneren van de MR.

De gegevens van de huidige MR-leden vindt u in de schoolgids die u op deze website kunt downloaden.

Basisschool
De Wittenberg

Hovenierslaan 17

3925 BW Scherpenzeel

telefoon: (033) 277 84 26

email: dw@dewittenbergschool.nl