• Ons onderwijs!

  • Klik hier en lees meer

Identiteit

De school heeft als grondslag de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Het is onze missie om de kinderen op deze goede Basis te laten groeien! Belangrijk uitgangspunt van de school is dat het opvoeden en onderwijzen thuis – overeenkomstig de doopbelofte – in het verlengde ligt van de opvoeding en het onderwijs op school.

Basisschool De Wittenberg heeft een identiteitsprofiel waarin beschreven staat op welke manier de school vorm geeft aan de onderwijzende en opvoedende taak. Het pedagogische klimaat van De Wittenberg is gebaseerd op Bijbelse gezagsrelaties. Binnen deze relatie zijn liefde, respect en een zorgvuldige begeleiding kernzaken. Het is onze wens dat het onderwijs onze school ertoe bijdraagt dat leerlingen vanuit een christelijke levenshouding en naar de normen en waarden van de Bijbel in de maatschappij zullen participeren. Onderwijskundig gezien stelt de school zich ten doel om de talenten die de kinderen gekregen hebben te helpen ontplooien. Het onderwijs richt zich erop dat de leerlingen bij het verlaten van de school zijn of haar schoolloopbaan op een passende leerweg kan vervolgen.

Van ouders of verzorgers wordt verwacht dat zij grote waarde hechtten aan de eenheid van gezin, kerk en school. De opvattingen van school en gezin dienen overeen te komen met de grondslag zoals beschreven in het identiteitsprofiel. Toelating is mogelijk voor leerlingen uit gezinnen van ouders die belijdend en kerkelijk meelevend lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), van hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag of aanverwante kerken.

Basisschool
De Wittenberg

Hovenierslaan 17

3925 BW Scherpenzeel

telefoon: (033) 277 84 26

email: dw@dewittenbergschool.nl