• Ons onderwijs!

  • Klik hier en lees meer

Ouderportaal

Klik op onderstaande link voor toegang tot het ouderportaal

In dit ouderportaal kunt u zien hoe uw kind de citotoetsen gemaakt heeft. Het is belangrijk dat u naast het papieren rapport ook kennis neemt van de ontwikkeling van uw kind op de cito toetsen. Dit omdat alleen de combinatie van deze gegevens een compleet beeld geeft van uw kind.

Vanaf groep 3 zijn er elk leerjaar twee toetsperiodes (in januari/ februari en mei/juni) waarbij voor een aantal vakken het inzicht van uw kind getoetst wordt. Als school kunnen we hierdoor zien of de stof over een langere periode begrepen is of dat er nog meer hulp gewenst is. De citoletters (A t/m E) kunnen als volgt worden uitgelegd:

 

Letters cito toetsen
A 25% van leerlingen die het hoogst scoren
B 25% van leerlingen die net boven het landelijk gemiddelde scoren
C 25% van leerlingen die net onder het landelijk gemiddelde scoren
D 15% van leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren
E 10% van leerlingen die het laagst scoren

 

Bij de Cito Drie minuten toets moet u voor de groepen 5 t/m 8 alleen kijken naar de score van kaart 3. Deze geeft het juiste niveau weer. Voor groep 3 en 4 moet u kijken naar de score van kaart 1+2+3.

 

In groep 1 en 2 worden ook kleutercitotoetsen afgenomen. Deze zijn slechts bedoeld als aanvulling op de observaties van de leerkracht.

Basisschool
De Wittenberg

Hovenierslaan 17

3925 BW Scherpenzeel

telefoon: (033) 277 84 26

email: dw@dewittenbergschool.nl