• Ons onderwijs!

  • Klik hier en lees meer

Onderwijs

Het reformatorische schoolklimaat van basisschool De Wittenberg, zoals beschreven onder het identiteitsprofiel, werkt door in de pedagogische sfeer op school. Elke dag krijgen de leerlingen een halfuur Bijbelonderwijs. Tevens is er in de lessen aandacht voor de christelijke feestdagen. Het pedagogisch klimaat van basisschool De Wittenberg wordt gekenmerkt door veiligheid, geborgenheid, wederzijds vertrouwen en ondersteuning. Deze waarden zijn omgezet in de leefregels die we hanteren op school. Basisschool De Wittenberg streeft ernaar om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.

In de schoolpraktijk betekent dit dat er gedifferentieerd wordt bij meerdere vakken. Leerlingen die moeite hebben met het schoolwerk krijgen extra uitleg, terwijl andere leerlingen verrijkende en verdiepende opdrachten aangeboden krijgt. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn er arrangementen voor rekenen en/of spelling. Er zijn drie differentiatiegroepen waarin leerlingen uit groep 3 tot groep 8 terecht kunnen voor extra ondersteuning buiten de eigen groep. Ook voor het hoog- of meerbegaafde kind is er een passend onderwijsarrangement.

Op deze manier probeert basisschool De Wittenberg elk kind op goede basis te laten groeien!

leefregels

Basisschool
De Wittenberg

Hovenierslaan 17

3925 BW Scherpenzeel

telefoon: (033) 277 84 26

email: dw@dewittenbergschool.nl