• Ons onderwijs!

  • Klik hier en lees meer

Bestuur & MR

Basisschool De Wittenberg valt samen met basisschool De Wartburg onder de ‘Vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag’. Deze vereniging heeft een bestuur met elf leden. Het bestuur geeft de kaders aan waarbinnen de directeur en het managementteam opereren.

De bestuursleden vertegenwoordigen de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of een hervormde gemeente op gereformeerde grondslag. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Op deze vergadering (her)kiezen de leden het bestuur.

Basisschool De Wittenberg heeft een medezeggenschapraad (MR) die gevormd wordt door drie ouders en drie leerkrachten. De raad wordt betrokken bij uiteenlopende vraagstukken binnen de school. Het wettelijke instemmingsrecht dat de MR heeft, is omgezet in adviesrecht. Naast de MR die bij basisschool De Wittenberg hoort, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR geeft advies over de beide basisscholen die onder het bestuur van de vereniging vallen.

De schoolgids bevat meer informatie over het bestuur en de MR. U kunt daar tevens de gegevens van de huidige bestuurs- en MR-leden vinden.

 

Basisschool
De Wittenberg

Hovenierslaan 17

3925 BW Scherpenzeel

telefoon: (033) 277 84 26

email: dw@dewittenbergschool.nl