De laatste weken zijn aangebroken.

We zijn nog volop aan het leren en werken over het thema “We gaan uit”. We genieten daar echt van.

De laatste week begint met op maandag het schoolreisje. We kijken daar echt naar uit!

Juf Van de Vliert en juf Van Meeuwen