• Ons onderwijs!

  • Klik hier en lees meer

Aanmelden VVE

Voor kinderen in de leeftijd van 2,5-4 jaar, die vanaf 4 jaar naar onze school zullen gaan omdat de ouders van harte achter de identiteit en kwaliteit van ons onderwijs staan, organiseren we voor- en vroegtijdige educatie.
De doelstelling en werkwijze staan beschreven in de folder die op school is op te vragen. De VVE vinden eens per drie of vier weken plaats op vrijdagmorgen. Bij de VVE is altijd één van de ouders van het kind aanwezig. De VVE, met maximaal acht peuters en acht ouders, staat onder leiding van een leerkracht.

Om het voorlezen te stimuleren heeft onze school een prentenbibliotheek met mooie en verantwoorde boeken. Lenen is mogelijk voor deelnemers aan de VVE en vindt plaats aan het begin of einde van de VVE. Voor deelname aan de VVE en het gebruik maken van de prentenbibliotheek wordt een vergoeding van € 5,- per ochtend gevraagd.

Aanmelden voor de VVE kan door dit formulier in te vullen en op school in te leveren of op te sturen naar dw@dewittenbergschool.nl

Basisschool
De Wittenberg

Hovenierslaan 17

3925 BW Scherpenzeel

telefoon: (033) 277 84 26

email: dw@dewittenbergschool.nl